Sportovní třídy Arménská

23_20230813_163620.jpeg

Plavecké třídy v Základní škole Arménská v Brně-Bohunicích jsou již téměř čtvrtstoletí jedním z pilířů plavecké Komety. Za tu dobu se podařilo vytvořit velmi dobře fungující tým z vedení plaveckého klubu Kometa Brno, ZŠ Arménská, kvalifikovaných trenérů a učitelů, jehož zásluhou na Arménské vyrostly desítky dobrých mladých plavců (Kryštof Křejčí – mistr ČR v žákovských kategorií, medailista v dorosteneckých kategoriích), z nichž někteří reprezentovali Českou republiku v juniorské kategorii (Ondřej Kelbl, Jakub Ševčík, Matěj Vobořil, Michaela Kadlecová, Petra Šťastná, Jakub Kočař, Rostislav Kubický, Clementina Fraňková), nebo dokonce mezi dospělými (Klára Václavíková). Na finančním zabezpečení sportovní přípravy se podílejí rodiče žáků, plavecký klub Kometa Brno a ZŠ Arménská. V současné době má škola pět plaveckých tříd a pod odborným vedením trenérů Komety Brno se v nich zdokonalují ve svém sportu desítky dětí.

Přijetí žáků do plaveckých tříd ZŠ Arménská je podmíněno úspěchem v talentových zkouškách, při nichž uchazeči prokazují, jak zvládají plavecké styly, obratnost a všeobecné pohybové schopnosti. Plavecká příprava se uskutečňuje ve školním bazénu, v plaveckém bazénu za Lužánkami a bazénu na Ponávce. Celkově plavou žáci 5. třídy týdně 9 hodin, šesté třídy 10 hodin a sedmé třídy 11 a půl hodiny. Ti žáci, kteří pokračují ve školní docházce na Arménské, absolvují v 8. a 9. třídě osm tréninkových plaveckých hodin týdně jako součást povinné docházky pro všechny žáky a možnost účastnit se dalších tréninků v oddílových družstvech. Škola jim tak vychází vstříc, aby se mohli věnovat i jiným aktivitám, jako práci v různých kroužcích, jazykům, práci na počítači apod. V závislosti na množství tréninkových hodin se mění výše oddílového příspěvku, který slouží k pokrytí výdajů, zejména na úhradu pronájmů bazénů.

V každém školním roce se žáci účastní v rámci výuky dvou soustředění – lyžařského kursu (zpravidla v Beskydech) a soustředění plaveckého (Děčín, Pardubice…).

Vedoucí trenér: Mgr. Josef Horký

Trenéři
: Jakub Říha, Tomáš Doubrava

Odkaz na stránky školy

Kontakt

E- mail

Telefon
Josef Horkýhorky.josef@centrum.cz
Zpět na Týmy