Oddílové družstvo 252

24_20230813_165718.jpeg

Do tohoto družstva jsou zařazeni plavci, kteří navštěvují jiné školy, než kmenové ZŠ Arménskou a SG Botanickou, ale také zde trénují i studenti vysokých škol. Věkové složení tohoto oddílu je velmi pestré. Plavou zde plavci od 11 až do X let a jejich výkonnost je také velmi různorodá. Především z těchto důvodů je toto družstvo rozděleno na tři tréninkové skupiny. Dělením jsme dosáhli zefektivnění tréninkových podmínek pro tyto oddílové plavce, což vede ke zlepšení výkonnosti. I přes omezený počet pronajatých drah mají všichni dostatečný prostor pro kvalitní trénink. Celkový počet plavců v tomto oddíle je cca 55, což je velmi silná základna. Máme zde spoustu lidí, kteří plavou jen tak pro radost, ale také mnoho těch, kteří mají vyšší ambice.

Sportovní středisko mládeže tvoří dva články – Sportovní třídy při ZŠ Arménská a oddílové družstvo.

KontaktE-mailTelefon
Tomáš Doubravadoubto@seznam.cz+420 728 286 856Zpět na Týmy