177_20240702_132526.jpg

Pozvánka na Valnou hromadu 2024

na Valnou hromadu Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno z.s.:

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno z.s., která se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2024 od 18.45 hod. v Prezentační a edukačním centrum Teplárny Brno, Cimburkova 2 provozovna Červený mlýn, Brno

__________________________________________________________

Prezence : 18.15 - 18.45 hod

Program : 1/ Schválení programu zasedání, volba mandátové, návrhové a volební komise

2/ Zpráva o činnosti za uplynulé období

3/ Zpráva o hospodaření

4/ Zpráva Kontrolní komise

5/ Zpráva Mandátové komise

6/ Volba předsedy, místopředsedy a členů výkonného výboru

7/ Volba předsedy a členů Kontrolní komise

8/ Diskuse

9/ Zpráva návrhové komise, návrh – schválení usnesení

__________________________________________________________

Poznámka : - na Valnou hromadu jsou zváni zástupci jednotlivých oddílů dle následujícího klíče

Oddíl

Členství v příslušném sportovním svazu

Počet delegátů

Plavání

  • Centrum sportu

ČSPS

2

  • Sportovní gymnázium

ČSPS

3

  • Oddílové družstvo

ČSPS

3

  • Dálkové plavání

ČSPS

1

  • Synchronizované plavání

ČSPS

3

  • Vodní pólo

ČSVP

3

- členové stávajícího výboru jsou zváni mimo delegáty oddílů

- delegáti musí být registrováni v KPSP Kometa Brno z.s.

- další návrhy k projednání zasílejte na sekretariát KPSP Kometa Brno z.s. nejpozději do 26.8.2024

S pozdravem

Bc. Jiří Vlček, BA v.r.

 předseda výboru KPSP Kometa Brno z.s.

V Brně 20.6.2024